VANILJE

kr.45.95

Naturidentiske duftolier betegner duftstoffer, der kemisk svarer til naturlige duftstoffer, men som er fremstillet syntetisk. Dette gøres bl.a. fordi nogle 100 % rene æteriske olier ikke kan bringes til at ligne den naturlige blomsterduft til fuldkommenhed. En anden grund er, at nogle æteriske olier er meget dyre. Duftolierne kan bruges i duftlamper, forstøver, til skyllemiddel, potpourri, duftposer og anden form for parfumering.

Varenummer (SKU): 1119 Kategorier: ,
Size

10ml

Faremærkning

UFI-kode: MF9F-M08G-W00P-ER31
Indeholder: vanillin.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud
eller tøj.
VED KONTAKT MED HUDEN:
Vask med rigelig vand/sæbe.
VED KONTAKT MED ØJNENE:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylningen.
Opbevares utilgængeligt for børn. Indholdet/
beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.