GERANIUMOLIE

kr.99.95

100% ren æteriske geraniumolie – mellemnote.

Velegnet til aromaterapi, duftlamper, karbad, brusebad, massage, parfumer, sauna, hudpleje, fodbad, rumspray mv.

10ml brun glas flaske. Produktet er fremstillet ved hjælp af 100% vindenergi. Vegan. 100% naturlig.

Varenummer (SKU): 1023 Kategorier: ,

Geraniumolien udvindes ved hjælp af dampdestillation fra geraniumplantes blade. Geraniumplanter kommer fra Afrika. Den blev ført til Europa i det 17. århundrede og der findes nu over 700 arter. Olien dufter tungt og sødt, nærmest citron- og rosenagtigt.

Den virker afslappende og hudstimulerende. Geraniumolie virker sammentrækkende og afbalancerende på huden. Den virker rensende på huden og strammer huden op.

Hvis du er meget hængt op eller har arbejdet for meget, kan du lave en afslappende massageolie med 15 ml massageolie tilsat 2 dråbe af henholdsvis geraniumolie, lavendelolie, ylang-ylangolie og sandeltræsolie. Denne blanding er også god i en duftlampe for at løsne spændinger og fremme en rolig søvn efter en hård dag. Geranium er en god hjælp ved søvnløshed, uren hud og trist humør m.v.

Brugen af æteriske olier i hjemmet er et naturligt alternativ til kemiske desinfektions-midler. De kan være med til at sikre hygiejnen i husholdningen, og dermed forebygge dårligt helbred. Når man vasker tøj, kan man tilføje 3 dråber af henholdsvis lavendel- og geraniumolie i det sidste hold skyllevand eller blande det i skyllemidlet. Hvis man vasker op i hånden kan man også tilsætte 1-2 dråber af henholdsvis lavendel- og geraniumolie. Denne lille mængde af æterisk olie vil have en rensende virkning uden at efterlade nogen stærk duft. En spray er nyttig, idet man kan sprede oliemolekylerne hurtigt og opnå en afslappende og opløftende virkning hurtigt. Sprayflasken fyldes med vand og 8-12 dråber lavendel- og geraniumolie tilsættes. Brug 2 dele lavendelolie og 1 del geraniumolie. Du kan også bruge 4 dråber sandeltræ, 4 dråber lavendel og 2 dråber geranium.

Nogle mennesker kan være overfølsomme overfor geraniumolien, så det anbefales at lave en test før. Se forsigtighedsregler.

Undgå kontakt med øjnene. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke bruges indvortes. Skal fortyndes før brug.

Faremærkning

UFI-kode: MQ00-F0S9-H00D-43T3
Indeholdes naturligt: Citronellol, Geraniol,
Limonene. Kan være livsfarligt,hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares utilgængeligt for børn. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.